» کانونها » آموزش و پرورش » آموزش و پرورش یاسوج

اعضای  هیات مدیره و بازرسان

محمد رحیم دهرابپور          رییس

سید حسین حسینی            نایب رییس

سید غلام حسینی              مدیر عامل

جهانگیر نیک اقبال              منشی

جمشید  نعمتی                  خزانه دار

حبیب اله زمانی                  عضو

گرد آفرین بویراحمدی          عضو

سید الیاس  چراغ زاده         بازرس

تاریخ تاسیس این کانون سال 1381 می باشد که با تشکیل صندوق قرض الحسنه سید الشهدا ،تعاونی مصرف بازنشستگان آموزش و پرورش و تعاونی مسکن  فعالیتهای گسترده ای را در جهت کمک  به بهبود وضعیت بازنشستگان در سالهای  گذشته صورت داده است.