» درباره ما

نمایندگی سازمان بازنشستگی کشوری از سال 1378 تاسیس و با تعداد 4 نفر کارمند فعالیت خود را آغاز نمود.هدف از تاسیس نمایندگی های استانی رسیدگی به کلیه امور بازنشستگی اعم از 1- بخش درآمد که شامل بررسی و تایید اسناد مربوط به کسر کسور بازنشستگی دستگاههای اجرایی  استان و نظارت بر عملکرد آنها به منظور تامین و کنترل منابع مالی صندوق ،انجام کلیه امور انتقال ، استرداد  سوابق و محاسبه بدهی های غیر رسمی کارکنان مشترک صندوق می باشد 2- هزینه که شامل نظارت بر پرداخت حقوق بازنشستگان و تایید اسناد پرداخت قطعی و تسویه حساب  مالی سالانه  با دستگاههای پرداخت کننده  حقوق می باشد

در سالهای اخیر وظایف دیگری نیز به نمایندگی ها و مدیریتهای استانی محول گردید که از آن جمله می توان به انعقاد قراردادهای بیمه عمر بازنشستگان و شاغلین دستگاههای اجرایی، نظارت بر عملکرد بیمه های طرف قرارداد صندوق بازنشستگی به منظور بهبود خدمات بیمه مکمل درمان  بازنشستگان ،هماهنگی تورهای سیاحتی و زیارتی ،برگزاری  جشنهای روز خانواده و تکریم بازنشستگان ، اجرای همایشهای مختلف  نیز اشاره نمود.